Lefelau Afonydd Ar-lein

Cyfoeth Naturiol Cymru

Rydym yn cyhoeddi'r wybodaeth am lefelau afonydd fel bod pobl sy'n byw mewn ardaloedd lle y mae perygl llifogydd yn cael eu hysbysu'n well ac yn gallu penderfynu pa gamau i'w cymryd wrth i lefelau'r dŵr newid. Bydd genweirwyr a chychwyr yn gallu defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i wirio lefelau'r dŵr cyn cychwyn ar eu taith.

Ni ddylid defnyddio'r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth rhybuddion llifogydd.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
21 Tachwedd 2017