Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr - Grid Categorïau Tebygolrwydd Llifogydd Gofodol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon wedi'i disodli ag Asesiad Perygl Llifogydd Cymru, y mae modd ei weld yma.

Mae fersiwn wedi'i harchifo o set ddata Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr ar gael yn uniongyrchol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk).


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol