Adar Môr ar y Môr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Haenau SGDd (GIS) yn dangos helaethrwydd a dosbarthiad adar môr yn nyfroedd Cymru. Mae’r set ddata’n cynnwys data crai sy’n dangos arsylwadau’n ymwneud â’r holl adar môr a’r gridiau a grëwyd lle y dangosir dwysedd y rhywogaethau sy’n hedfan ac yn eistedd ar raddfa grid 3 cilometr a chwmpas yr arolwg. Pwrpas y gwaith cipio data hwn oedd coladu data o gronfeydd ESAS a WWT Consulting er mwyn cynhyrchu cronfa ddata gyfunol o adar a gofnodwyd mewn arolygon o ddyfroedd Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Coverage WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE)
Coverage WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE)
Flying WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84)
Flying WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84)
Sitting WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84)
Sitting WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Coverage GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE&outputFormat=application%2Fjson
Coverage GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Coverage KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Coverage Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE&outputFormat=SHAPE-ZIP
Flying GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
Flying GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Flying KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Flying Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP
Sitting GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
Sitting GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Sitting KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Sitting Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP