Amddiffynfeydd Llifogydd Gofodol (gan gynnwys priodoleddau safonedig)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r ardaloedd sy'n elwa arnynt, yn raddol.

Ond nid yw amddiffynfeydd rhag llifogydd yn cael gwared â'r perygl llifogydd a gallant gael eu gorlifo neu fethu mewn tywydd eithafol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SPATIAL_FLOOD_DEFENCES_WITH_ATTRIBUTES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SPATIAL_FLOOD_DEFENCES_WITH_ATTRIBUTES)