Archif Tymheredd Arwyneb Dŵr hyd at 2007

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae data tymheredd dŵr yn cael ei gasglu a'i storio gan Cyfoeth Naturiol Cymru am wahanol resymau ac mewn gwahanol leoliadau. Gall cyfresi amser o dymheredd arwyneb dŵr ddangos newid hinsawdd ac ymatebion ecolegol cysylltiol. Crëwyd archif yn 2007 fel rhan o brosiect ymchwil, ac mae'n goladiad unigryw rhwng data tymheredd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaethau'r Amgylchedd o fwy na 30,000 safle ar draws Cymru a Lloegr. Mae'r archif yn cynnwys data tymheredd dŵr (hyd at 2007) a metadata safle. Mae gan y rhan fwyaf o safleoedd gofnodion sy'n cychwyn o'r 1980au.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8fbc688cddd479f8