Cludo ar Draws Ffiniau (gwastraff) - Tanwydd yn Deillio o Sbwriel (Cymru)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth am ddata ‘tanwydd sydd wedi deillio o sbwriel’ allforio gwastraff RDF (pwysau tunelledd misol) o Gymru i wledydd tu allan i’r DU, ers Tachwedd 2014. Mae’r ffigurau pwysau tunelledd yn seiliedig ar fanylion a gyflwynwyd gan safleoedd allforio a derbyn / prosesu ar gyfer pob llwyth a gludwyd / allforiwyd ar gyfer adfer ynni y tu allan i’r DU. Dydy’r ffigurau pwysau a gyflenwyd heb eu gwirio gan CNC.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1e5fa1cf9af41f48