The Food & Environment Research Agency (FERA)

Food and Environment Research Agency (FERA)

Rôl FERA yw deall problemau a chreu atebion cynaliadwy trwy feddwl mewn dull arloesol a chasglu a dadansoddi tystiolaeth wyddonol gadarn. Mae hyn yn rhoi i ni’r platfform cywir i allu helpu ein cwsmeriaid, nid yn unig yn y penderfyniadau strategol â wnânt ond gyda’r penderfyniadau y maen nhw’n gorfod eu gwneud o ddydd i ddydd hefyd.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Amgylchedd Ymchwil Bwyd Gwefan