Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn rhoi gwybodaeth am gyfranogiad mewn amrediad eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i fynd am bicnic, sy’n digwydd ym mhob lleoliad, o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr. Mae hefyd yn cynnwys agweddau pobl tuag at fioamrywiaeth ac mae’n rhoi manylion unrhyw gamau gweithredu y gall y byddant wedi eu cymryd i helpu i ddiogelu’r amgylchedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/national-survey-for-wales/?lang=en