Ardal Adnoddau Amrediad Llanw

Llywodraeth Cymru

Mae Ardaloedd Adnoddau yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, dosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio. Mae Ardaloedd Adnoddau'r Amrediad Llanw yn seiliedig ar ddyfnder o ddim mwy na 25 m ac amrediad cymedrig y gorllanw o fwy na 5 m. Dyma'r meini prawf a ddefnyddir yn y OESEA3 (DECC, 2016). Diffiniwyd ardaloedd adnoddau'r amrediad llanw trwy ddefnyddio data o Atlas Adnoddau Ynni Adnewyddadwy Morol y DU (ABPmer, 2008). Diffiniwyd Ardaloedd Adnoddau Allweddol amrediad llanw Ystâd y Goron (Ystâd y Goron, 2013) ar sail meini prawf ychydig yn wahanol: amrediad llanw cymedrig (gorllanw a llanw isel) dros 4 m a dyfnder dim mwy na 25 m. Fodd bynnag, mae'r ardal sy'n deillio yn gymharol debyg i'r hyn a ddefnyddir yn y OESEA3.

*************************************************************

Tarddiad AA

Mae Ardaloedd Adnoddau (AA) yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, ddosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i'w ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio.

Nid yw tarddiad AA yn cynnwys ffactorau amgylcheddol, ac mae'n rhaid cynnal asesiad cyn rhoi trwydded; lle mae mwy o fanylion yn hysbys ar unrhyw gynnig.

Cyfeiriwch at y testun tarddiad AA llawn ar gyfer y sector hwn ac eraill.


Diweddariad diwethaf
Mai 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:draft_tidalrange_ra)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:draft_tidalrange_ra)