Ardal Adnoddau Ynni Ffrwd Llanw

Llywodraeth Cymru

Mae Ardaloedd Adnoddau yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, dosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio. Mae Ardaloedd Adnoddau Ynni Ffrwd Lanw yn seiliedig ar Ardaloedd Adnoddau Allweddol Ystâd y Goron (Ystâd y Goron, 2013) ac ardaloedd sy'n cael eu diffinio yn y Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy Morol (RPS, 2011). Roedd ardaloedd Ystâd y Goron yn seiliedig ar gerrynt cymedrig y gorllanw o 1.5 m/s ac isafswm dyfnder o 5 m (Ystâd y Goron, 2013). Cafodd set ddata'r MRESF ei chreu gan RPS (2011) i ddangos ardaloedd adnoddau ynni ffrwd lanw ac ynni'r tonnau posibl yn nyfroedd Cymru. Unwyd yr MRESF ac Ardaloedd Adnoddau Allweddol Ystâd y Goron i greu Ardal Adnoddai ynni ffrwd lanw.

*************************************************************

Tarddiad AA

Mae Ardaloedd Adnoddau (AA) yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, ddosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i'w ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio.

Nid yw tarddiad AA yn cynnwys ffactorau amgylcheddol, ac mae'n rhaid cynnal asesiad cyn rhoi trwydded; lle mae mwy o fanylion yn hysbys ar unrhyw gynnig.

Cyfeiriwch at y testun tarddiad AA llawn ar gyfer y sector hwn ac eraill.


Diweddariad diwethaf
Mai 2017

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:tidalstream_ra)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:tidalstream_ra)