UK Association for Local Records Centres (ALERC)

UK association for Local Record Centres (ALERC)

Sefydlwyd ALERC yn 2009 ac mae’n bartneriaeth rhwng y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol (LRCau) ym Mhrydain Fawr. Nod y Gymdeithas yw rhoi cyfle i gymuned y Ganolfan Gofnodion leisio eu barn a’u pryderon a chreu rhwydwaith o wybodaeth a chyngor i ddiwallu anghenion yr aelodau.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys