Gorchudd Coed Trefol 2013

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata ofodol hon yn gysylltiedig â Cham 3 (2013) Urban Tree Cover ac yn cynnwys 3 lefel unigol, sef Pwyntiau (coed unigol), polygonau (grwpiau o goed) a meintiau ardaloedd trefol (maint yr ardaloedd astudio). Yn wahanol i Gam 1 a Cham 2 ni chafodd dosbarthiadau defnydd tir eu creu ar gyfer cam 3. Mae’r adroddiad technegol yn dangos beth sy’n cael ei gynnwys ym mhob Cam, ac mae’n rhoi mwy o fanylion ar y fethodoleg y tu ôl i’r gwahanol haenau yn y set ddata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_URBANTREES_2013_POINT)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_URBANTREES_2013_POINT)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_URBANTREES_2013_POLY)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_URBANTREES_2013_POLY)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_W_UWT_URBAN_EXTENT)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Urban Tree Cover 2013 - Polygons, points and urban extents Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1df2627ce5a48469
Urban Tree Cover 2013 - Points GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.json
Urban Tree Cover 2013 - Points GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.gml
Urban Tree Cover 2013 - Points KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.kml
Urban Tree Cover 2013 - Polygons GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.json
Urban Tree Cover 2013 - Polygons KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.kml
Urban Tree Cover 2013 - Extents GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.json
Urban Tree Cover 2013 - Extents GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.gml
Urban Tree Cover 2013 - Extents KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.kml
Urban Tree Cover 2013 - Polygons GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/UrbanTreeCover2013.gml