Gorchudd Coed Trefol 2018

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata ofodol hon yn gysylltiedig â Cham 4 (2018) Urban Tree Cover ac yn cynnwys 3 lefel unigol, sef Pwyntiau (coed unigol), polygonau (grwpiau o goed) a meintiau ardaloedd trefol (maint yr ardaloedd astudio). Yn wahanol i Gam 1 a Cham 2 ni chafodd dosbarthiadau defnydd tir eu creu ar gyfer cam 3 a 4. Mae’r adroddiad technegol yn dangos beth sy’n cael ei gynnwys ym mhob Cam, ac mae’n rhoi mwy o fanylion ar y fethodoleg y tu ôl i’r gwahanol haenau yn y set ddata.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
03 December 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_URBAN_TREES_2018_POINTS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_URBAN_TREES_2018_POINTS)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_URBAN_TREES_2018_POLYS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_URBAN_TREES_2018_POLYS)