Asesiadau Risg y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys data asesiad risg a gynhyrchwyd i gefnogi cynlluniau rheoli basn afon Cylch 2. Mae'n cynnwys gwybodaeth am

– Gyrff dŵr llynnoedd

– Cyrff dŵr afonydd

– Cyrff dŵr trawsnewidiol (aberoedd)

– Cyrff dŵr daear

– Cyrff dŵr arfordirol

y dyfernir eu bod mewn perygl o fethu amcanion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr neu eu bod mewn perygl o ddirywio o'u statws cyfredol oherwydd nifer o bwysau. Mae hefyd yn cynnwys manylion ynghylch ardaloedd gwarchodedig (dyfroedd pysgod cregyn a dyfroedd ymdrochi) y dyfernir eu bod mewn perygl o fethu eu hamcanion neu sydd mewn perygl o ddirywio yn y dyfodol.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sc9a484e154745818