Cyfyngiadau Coetiroedd WWNP - Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amrywiaeth o fathau o diroedd lle mae haenau potensial y coetir wedi'u cuddio, oherwydd coetiroedd presennol, cyrsiau dŵr, mawn, ffyrdd, rheilffyrdd ac ardaloedd trefol. Dylid ystyried data cyfyngiadau eraill, fel cynefinoedd a ddiogelir a thir amaethyddol gradd uchel hefyd.

Efallai bod newid defnydd tir mwy diweddar yn y lleoliadau a nodwyd nag oedd ar gael adeg cyhoeddi.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8b1f56ecb394cbda