Gwyliwr Rhanbartholl TB Cymru

Llywodraeth Cymru

Sefydlodd Llywodraeth Cymru y Rhaglen Dileu TB er mwyn cyflawni ei nod tymor hir i ddileu TB gwartheg yng Nghymru.

O 1 Hydref 2017, cafodd Ardaloedd TB eu sefydlu i ddangos statws cymharol y clefyd ar draws daliadau mewn ardal benodol o Gymru. Mae’r ardaloedd Isel, Canolradd ac Uchel yn gyfuniad o unedau gofodol sy’n seiliedig ar ffiniau plwyfi.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
26 Medi 2017