Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae set ddata gofodol Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd CNC yn ardaloedd daearyddol lle mae CNC yn disgwyl i lifogydd ddigwydd a ble mae CNC yn darparu Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd. Yn gyffredinol, yn yr Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd mae eiddo y disgwylir iddynt ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr. Yn benodol, mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn diffinio lleoliadau o fewn Terfyn y Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd ble mae cymuned ar wahân mewn perygl o lifogydd. Mae cymuned ar wahân yn gymuned ddaearyddol gydnabyddedig gydag enw, a gall fod ardal drefol, yn faestref sylweddol o ddinas fawr neu bentref neu bentref bychan. Diben Rhybuddion Llifogydd yw rhybuddio pobl bod disgwyl llifogydd ac y dylent gymryd camau i ddiogelu eu hunain a'u heiddo.

Mae fersiwn ar-lein o'r set ddata hon ar gael yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_WARNING)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_WARNING)