Data glaw o ansawdd gosodedig

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff yn cynnwys manylion y cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff sydd wedi'u trwyddedu ar hyn o bryd yng Nghymru. Nid yw manylion hanesyddol yn cael eu cynnwys. Cludwr yw unigolyn sy'n cludo gwastraff a reolir fel rhan o fusnes neu fel arall gyda'r nod o wneud elw. Broceriaid gwastraff yw pobl sy'n gwneud trefniadau ar ran eraill, i adfer neu waredu gwastraff, ni waeth a ydynt yn ymdrin â'r gwastraff eu hunain neu beidio. Mae delwyr gwastraff yn defnyddio asiant i brynu ac yna gwerthu gwastraff, ni waeth a ydynt yn ymdrin â'r gwastraff eu hunain neu beidio.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s87494a816c94decb