Eithriadau Presennol i Drwyddedau Rheoli Gwastraff

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae data cyfredol Eithriad i Drwydded Rheoli Gwastraff fel sy'n ofynnol gan Atodlen 3 o Reoliadau Trwyddedu Rheoli Gwastraff (WML) 1994 (diwygiwyd) yn rhestru'r gweithgareddau sydd fel arfer wedi eu hesgusodi o WML yng Nghymru. Mae Cylchlythyr 26/94 yng Nghymru yn darparu gwybodaeth ychwanegol. Mae eithriadau nodweddiadol yn cynnwys:

-Glanhau neu orchuddio deunydd pacio gwastraff, cynhwysyddion a thecstilau
-Llosgi gwastraff fel tanwydd mewn offer sydd wedi ei eithrio
-Llosgi gwastraff fel tanwydd mewn injan
-Storio triniaeth wastraff yn ddiogel ar gyfer gwastraff i adfer deunyddiau
-Llosgi gwastraff mewn llosgydd wedi ei eithrio mewn man cynhyrchu
-Dyddodi archwiliad mwynol
-Storio gwastraff Gwastraff Offer Trydanol i'w adfer mewn man arall

Efallai bod rhai gweithgareddau wedi eu heithrio o'r WML ble caiff y gweithgaredd ei reoli o dan drefnau eraill.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s3f062918d47409db