Cofnodion Trwyddedau Gwastraff - Holwr Data

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’n rhaid i holl weithredwyr cyfleusterau rheoli gwastraff sy’n cael eu rheoleiddio ddarparu manylion i ni ynghylch y maint a’r math o wastraff y maent yn delio ag ef h.y. faint o wastraff a dderbynnir ar y safle a’r gwastraff a anfonir o’r safle i gyfleusterau neu brosesau eraill. Defnyddir y data hwn i fonitro cydymffurfiad ond yn hanesyddol, fe’i defnyddiwyd gan yr UE, DEFRA ac awdurdodau lleol i gynorthwyo wrth gynllunio ar gyfer cyfleusterau gwastraff newydd ac ar gyfer monitro yn erbyn targedau statudol. Rydym wedi darparu’r data hwn ar ffurf holiadol.  Caiff y set data hon ei gynhyrchu am flwyddyn galendr ac mae’n cynnwys data o safleoedd gwastraff sy’n cael eu rheoleiddio.  Gellir lawrlwytho yr holwyr Data Gwastraff cyn 2014 yn data.gov.uk fel rhan o gasgliadau Asiantaeth yr Amgylchedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. 


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Gwastraff Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sae217ec1e71419c8