Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd Byddwch yn Barod

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn ardaloedd daearyddol lle mae'n bosibl i lifogydd ddigwydd o afonydd neu'r môr. Gall un Ardal Rybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) o fewn Terfyn Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd gynnwys gorlifdir nifer o ardaloedd â nodweddion tebyg sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) . Gall Ardal Rhybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) hefyd gyd-fynd ag Ardal Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) cyfatebol a rhybuddio am y posibilrwydd o lifogydd yn yr ardal honno. Mewn rhai lleoliadau arfordirol gall Rhybuddion Llifogydd (Flood Alert) gael eu cyhoeddi ar gyfer ewyn a thonnau’r môr yn torri dros y lan a chael eu diffinio gan ddarn o arfordir. Gall ffactorau ymarferol a gweinyddol hefyd ddylanwadu ar union faint Ardal Rhybuddion Llifogydd (Flood Alert Area).

Mae fersiwn ar-lein o'r set ddata ar gael yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_WATCH_AREAS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_WATCH_AREAS)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://cyfoethnaturiolcymru.sharefile.eu/d-s89daf80fe2b141d5a333ef0c778c2371