Cylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer cyrff dŵr camlesi

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn haen System Gwybodaeth Ddaearyddol sy'n adnabod y cyrff dŵr camlas a reolir o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac unrhyw rhaglenni perthnasol. Mae hyn yn cynnwys camlesi sy'n cael eu hysbysu i Ewrop fel afonydd artiffisial. Mae'r cyrff dŵr hyn yn cael eu cynrychioli gan eu llinell ganol, a gellir eu cysylltu at ddata'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gan ddefnyddio rhif adnabod unigryw y corff dŵr (WB_ID). Mae 'Cylch 2 Cyrff Dŵr Afonydd, Camlesi a Throsglwyddiadau Dŵr Wyneb y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr' yn is-set a dynnwyd o Rwydwaith Afonydd Manwl Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda nodweddion wedi'u tynnu a'u cyfuno ar y WB_ID.

Mae'r set ddata hon yn cael ei diweddaru bob chwe mlynedd. Mae hwn yn ddiweddariad o gyrff dŵr artiffisial Cylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr sydd ar gael o dan drwydded.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_CANALS_C2_LIVE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_CANALS_C2_LIVE)