Cylch 2 Dalgylch Rheoli’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Set ddata yw Cylch 2 Dalgylchoedd Rheoli’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a gesglir ar gyfer gweithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Uned ddaearyddiaeth yw dalgylchoedd rheoli y caiff cynlluniau gweithredu’u llunio ar eu cyfer wrth weithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Cynhaliwyd y broses hon trwy ddefnyddio barn arbenigol mewn ymgynghoriad. Mae gan Ddalgylchoedd Rheoli gynllun gweithredu cyhoeddedig sy’n ymwneud â phob corff dŵr oddi mewn i’w ffiniau. Mae’r data’n ymwneud â Chylch 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_MGT_CATCHMENTS_C2)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_MGT_CATCHMENTS_C2)