Ardaloedd Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ardaloedd Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1 yn cynnwys nodweddion sydd wedi cael eu coladu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae erthygl 2, cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio'n 'ardal o dir a môr, sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afon cyfagos ynghyd â'r dyfroedd tir ac arfordirol cysylltiedig'. Mae'r set ddata hon yn cynnwys yr haen ar gyfer Cylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl. Rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERBASINDISTRICT_C1)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_RIVERBASINDISTRICT_C1)