Cylch 2 Cyrff Dŵr Trosglwyddiadau Dŵr Wyneb y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn cynnwys haen System Gwybodaeth Ddaearyddol sy'n adnabod y cyrff dŵr Trosglwyddiad Dŵr Wyneb a reolir o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac unrhyw rhaglenni perthnasol. Mae hyn yn cynnwys Trosglwyddiadau Dŵr Wyneb sy'n cael eu hysbysu i Ewrop fel afonydd artiffisial. Mae'r cyrff dŵr hyn yn cael eu cynrychioli gan eu llinell ganol, a gellir eu cysylltu at ddata'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gan ddefnyddio rhif adnabod unigryw y corff dŵr (WB_ID). Mae Cylch 2 Cyrff Dŵr Afonydd, Camlesi a Throsglwyddiadau Dŵr Wyneb y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn is-set a dynnwyd o Rwydwaith Afonydd Manwl Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda nodweddion wedi'u tynnu a'u cyfuno ar y WB_ID.

Mae hwn yn ddiweddariad o gyrff dŵr artiffisial Cylch 1 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae'r set ddata hon yn cael ei diweddaru bob chwe mlynedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_SURFACE_WATER_C2_LIVE)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WFD_SURFACE_WATER_C2_LIVE)