Esemptiad Ansawdd Dŵr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn cynnwys esemptiadau rhag bod angen trwydded amgylcheddol ar gyfer rhai gollyngiadau dŵr a gweithgareddau dŵr daear. Mae esemptiadau yn cynnwys gollwng carthion domestig wedi’u trin naill ai i ddŵr wyneb neu ddŵr daear, rheoli llystyfiant ger/ar ddŵr mewndirol, sylweddau i’r ddaear at ddibenion gwyddonol a gollyngiadau o systemau gwresogi ac oeri dolen agored.

Rhaid i'r esemptiadau hyn fod wedi'u cofrestru â Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r set ddata Eithriadau Ansawdd Dŵr yn cynnwys lleoliadau'r esemptiadau cofrestredig hyn yng Nghymru.

Rhybudd ynghylch Gwybodaeth

Mae rhai cyfeiriadau grid o fewn y set ddata yn anghywir ac wedi'u plotio y tu allan i Gymru – mae'r rhain wrthi'n cael eu cywiro.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sb7ee1be10f55480ea497337b7514f7ed