Ardal Adnoddau Ynni'r Tonnau

Llywodraeth Cymru

Mae Ardaloedd Adnoddau yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, dosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio. Roedd Ardaloedd Adnoddau ynni'r tonnau yn seiliedig ar Atlas Adnoddau Ynni Adnewyddadwy Morol y DU (ABPmer, 2008) ac ardaloedd sy'n cael eu diffinio yn y Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy Morol (RPS, 2011). Mae'r set ddata MRESF yn nodi'r ardaloedd sydd â'r potensial mwyaf ar gyfer datblygiadau ynni'r tonnau yn nyfroedd Cymru, fel y nodwyd gan RPS (2011) trwy ddefnyddio data'r Atlas ynni adnewyddadwy yn ogystal â gwaith modelu ychwanegol ar y glannau. Hefyd, cafodd dyfeisiau eu categoreiddio ar sail y rhai sydd o dan y dwr a'r rhai sydd ger wyneb y dwr. Mapiwyd ardaloedd adnoddau ar gyfer chwe chategori ar sail lleoliad a math o ddyfais.

*************************************************************

Tarddiad AA

Mae Ardaloedd Adnoddau (AA) yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, ddosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i'w ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio.

Nid yw tarddiad AA yn cynnwys ffactorau amgylcheddol, ac mae'n rhaid cynnal asesiad cyn rhoi trwydded; lle mae mwy o fanylion yn hysbys ar unrhyw gynnig.

Cyfeiriwch at y testun tarddiad AA llawn ar gyfer y sector hwn ac eraill.


Diweddariad diwethaf
Mai 2017


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:wave_ra)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:wave_ra)