Rhestr Cyforgorsydd Iseldir Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn mapio dosbarthiad Cyforgorsydd Iseldir yng Nghymru, gan roi manylion am eu maint, eu huchder, eu statws cadwraethol, eu cyd-destun, a pha un ai ydynt wedi cael eu harolygu ai peidio. Cafodd ei llunio gan ddefnyddio data o Arolwg Mawndiroedd Iseldir Cam 2 Cymru (2004-2020), a ffotograffau o'r awyr.

Mae’r set ddata hon yn cynnwys data safleoedd gofodol (ArcGIS Feature class), data nad yw'n ofodol (taenlen Excel) ac adroddiad cysylltiedig (Jones P.S. & Birch K.S., sydd wrthi’n cael ei baratoi).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
10 Mawrth 2022


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-sc027f8c7121d44acb293f68b01adaa65