Ardal Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn awdurdod cynllun morol ac mae'n gyfrifol am baratoi cynlluniau morol ar gyfer Cymru. Mae ardal y cynllun morol yng Nghymru yn cynnwys rhanbarthau cynllunio morol ar y glannau ac ar y môr. Mae rhanbarth y glannau yn ymestyn o benllanw cymedrig y gorllanw (MHWS) i derfyn 12 milltir fôr (12 nm) o fôr tiriogaethol y DU, a'r rhanbarth alltraeth o derfyn 12nm o fôr tiriogaethol y DU hyd at derfyn parth Cymru.

Daw y llanw i mewn (a chyrraedd tir) uchaf yn ystod cyfnodau'r gorllanw a defnyddir lefel penllanw cymedrig y gorllanw (MHWS) fel arfer i ddisgrifio terfynau ardal y môr. Nid yw MHWS wedi'u diffinio. Gellir defnyddio'r map presennol sy'n seiliedig ar OS fel canllaw cyffredinol ac mae'n dangos Terfynau Llanw Arferol (NTL) sef y pwynt cyfartalog y mae llif y llanw i mewn ac allan yn effeithio ar gorff o ddwr. Bydd MHWS yn ymestyn ymhellach i'r lan na hyn yn dibynnu ar oleddf y tir. Gall MHWS fod ymhellach i fyny'r afon na'r pwynt hwn yn dibynnu ar bresenoldeb rhwystrau, megis coredau, a allai rwystro llif llanw pellach ar lanw cyfartalog ond sy'n gorlifo ar lanw mwy.

Gall trwyddedu morol CNC roi cyngor ar leoliad MHWS ar gyfer ceisiadau am drwyddedau morol.


Diweddariad diwethaf
21 Chwefror 2020


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:marine_plan_areas_wales)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:marine_plan_areas_wales)