Cynllun Grant Coetir

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae elfen ofodol y set ddata hon wedi’i digido gan CGIS, Comisiwn Coedwigaeth Cymru (sydd bellach yn rhan o Gyfoeth Naturiol Cymru). Mae'r elfen destunol wedi’i hechdynnu o gronfa ddata WGS Oracle gan ddefnyddio Business Objects a'i chysylltu â'r data gofodol. Caiff y wybodaeth ei mapio wedi’r cyfnod cymeradwyo terfynol, o fapiau contract a gyflenwir gan yr ymgeiswyr (fel arfer yn seiliedig ar fapiau OS 1: 2500 neu 1: 10,000). Mae data gofodol wedi’i ddigido yn erbyn cefndir raster OS gan ddefnyddio graddfa 1: 25,000 rhwng 1997 a 2000, a graddfa 1: 10,000 rhwng 2000 a 2004. Nid oes unrhyw ddiwygiadau i ffiniau’r cynllun na’r ardaloedd sy'n derbyn cymorth grant  Conif_unpd Ardal goed conwydd sydd dal heb dderbyn y rhandaliad 1af (ha) BLeaf_unpd ardal goed Lydanddail sydd dal heb dderbyn y rhandaliad 1af (ha) Total_Area Cyfanswm arwynebedd math o waith o fewn y cynllun grant Tynnwyd yn ôl Mae’r math hwn o waith wedi’i dynnu o’r achos (Gwir / Anwir).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Coedwigaeth Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
WGS1 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1)
WGS1 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1)
WGS2 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2)
WGS2 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2)
WGS3 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3)
WGS3 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
WGS1 GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1&outputFormat=application%2Fjson
WGS1 GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
WGS1 KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
WGS1 Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHEME_1&outputFormat=SHAPE-ZIP
WGS2 GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2&outputFormat=application%2Fjson
WGS2 GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
WGS2 KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
WGS2 Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_2&outputFormat=SHAPE-ZIP
WGS3 GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3&outputFormat=application%2Fjson
WGS3 GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
WGS3 KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
WGS3 Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_WOODLAND_GRANT_SCHM_3&outputFormat=SHAPE-ZIP