Ynglŷn

Datblygwyd y Porth-Daear, Lle, mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Lle yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau, ond yn bennaf ynglŷn a'r amgylchedd.

20 Hydref 2020
20 Gorffennaf 2020
13 Chwefror 2020
Map Newydd Asesu Perygl Llifogydd Cymru
Mapiau Cenedlaethol Newydd ar gyfer Perygl a Pheryglon Llifogydd
Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol 2

Yn cael ei datblygu fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Welsh Government / Llywodraeth Cymru Natual Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru