Ynglŷn

Datblygwyd y Porth-Daear, Lle, mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Lle yn hyb ar gyfer data a gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau, ond yn bennaf ynglŷn a'r amgylchedd.

13 Chwefror 2020
14 Ionawr 2020
22 Mehefin 2018
Map Rhagweld Categorïau Tir Amaethyddol 2
Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru)
Finiau Tir Glastir o dan gontract

Yn cael ei datblygu fel partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Welsh Government / Llywodraeth Cymru Natual Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru